Warunki korzystania ze strony internetowej (DSA)
FPV Majster
Computer Usługodawca

Sklep internetowy FPV Majster, dostępny pod adresem https://fpvmajster.pl/ jest prowadzony przez:

PIOTR ŁUKASZ KOZŁOWSKI, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Piotr Kozłowski FPV Majster, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 1230978052, nr REGON 142442481, ul. Królewska 187, 05-502 Bogatki

Envelope Open Text Punkt kontaktowy

W celu kontaktowania się z nami możesz skorzystać z następujących form komunikacji elektronicznej:

  • poczta elektroniczna: kontakt@fpvmajster.pl
  • formularz kontaktowy dostępny pod adresem: https://fpvmajster.pl/kontakt-i-dane-firmy/

Niezależnie od form komunikacji elektronicznej – możliwy jest również kontakt telefoniczny pod numerem:
798 087 136

Earth Europe Język komunikacji

Możesz skontaktować się z nami w języku polskim.

Users Rozpatrywanie skarg i reklamacji

Reklamacje i skargi dotyczące korzystania ze strony internetowej mogą być składane za pośrednictwem Punktu Kontaktowego, którego dane wskazane są na początku niniejszych warunków.

Rozpatrujemy reklamacje i skargi w ciągu 14 dni od ich otrzymania.

Gears Warunki techniczne

Dla prawidłowego korzystania ze strony internetowej konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:

  • aktywne konto e-mail,
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.
Shield Halved Prywatność i dane osobowe
Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies wskazane są w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://fpvmajster.pl/polityka-prywatnosci/
Warunki korzystania ze strony internetowej z dnia 23.02.2024.
Numer licencji nadanej przez Kreator Legal Geek: 44c27292-7af4-4d97-a3f0-c106f12b669b.